Nasýtené tuky so strednou dĺžkou reťazca v prevencii a liečbe metabolického syndrómu
 
Metabolický syndróm predstavuje komplex metabolických porúch akými sú brušná obezita, dislipidémia – porucha metabolizmu a zloženia telesných tukov, vysoký krvný tlak a zhoršená tolerancia glukózy. Jednotlivé mechanizmy tvoriace metabolický syndróm vedú k zvýšeniu chorobnosti a úmrtnosti na srdcovo – cievne ochorenia. Mechanizmus vzniku metabolického syndrómu je veľmi zložitý a príčiny vzniku neboli doteraz presne objasnené. Diétne tuky tvoria významnú zložku výživy a podľa najnovších zistení sú považované za jeden zo základných faktorov v rozvoji alebo opačne v prevencii kardiovaskulárnych a metabolických ochorení.
 
Japonskí vedci sa v jednej z posledných prác publikovaných v roku 2010 zamerali na preskúmanie fyziologickej funkcie a molekulárnych mechanizmov pôsobenia nasýtených mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca (MCT tukov) a ich vplyvu na rozvoj metabolického syndrómu.
 
Experimentálna štúdia ukázala že diétne MCT tuky, ktorých najbohatším prírodným zdrojom je kokosový olej, znižujú depozíciu – ukladanie telesného tuku prostredníctvom zvýšenia termogenézy – tvorby telesného tepla. Uvedené účinky boli preukázané na zvieracích modeloch a tiež u ľudí.
 
Navyše niekoľko štúdií poukazuje na terapeutické možnosti využitia MCT tukov v zachovávaní funkcie inzulínovej senzitivity (schopnosti buniek reagovať na prítomnosť inzulínu). Zachovanie inzulínovej senzitivity je dôležitým faktorom využiteľným k zastaveniu a zvráteniu rozvíjajúceho sa diabetes II. typu (diabetes nezávislý od inzulínu = začínajúca cukrovka).
 
Zdroj:
Nagao K, Yanagita T.: Medium-chain fatty acids: functional lipids for the prevention and treatment of the metabolic syndrome; Pharmacol.Res.2010,Mar;61(3).
 
Wein S, et al.:Medium-chain fatty acids ameliorate insulin resistance caused by high-fat diets in rats; Diabetes Metab.Res.Rev.Feb.2009.
 
MCT tuky sú veľmi odlišné od nasýtených tukov s dlhým reťazcom (LCT – long chain triglycerides). Nemajú negatívny vplyv na cholesterol, skôr mierne zvyšujú „dobrý“ HDL cholesterol. Celkovo pôsobia ochranne pred vznikom kardiovaskulárnych a metabolických ochorení.

S ich konzumáciu MCT tukov by mali začať skupiny ľudí s diagnostikovanými srdcovo- cievnymi ochoreniami a tiež ľudia so začínajúcou cukrovkou. MCT tuky sú bezpečnou metabolickou alternatívou pre diabetikov nahrádzajúcou potencionálne nebezpečné cukry a škroby.
 
Prirodzené zdroje MCT tukov
 
MCT nasýtené tuky so stredným reťazcom sa vyskytujú vo veľmi málo druhoch potravín.
Najdostupnejším prirodzeným zdrojom je kravské maslo s obsahom do 10% MCT tukov.
Najbohatším jedinečným prírodným zdrojom je kokosový olej obsahujúci až 50% zdraviu prospešných MCT tukov!
 

Je pravdivý mýtus o škodlivosti nasýtených tukov?
 
Nie všetky nasýtené tuky sú nutne zlé a potencionálne škodlivé. Podrobným výskumom sa zistilo že nasýtené tuky môžu byť dokonca zdraviu prospešné a pôsobiť ochranne proti vzniku viacerých ochorení.
 
 
Prirodzené a syntetické trans-formy tukov
 
Z hľadiska posúdenia vplyvu nasýtených tukov na zdravie je najdôležitejšie rozlišovať prirodzené formy nasýtených tukov neobsahujúce trans-formy a neprirodzené nasýtené tuky  obsahujúce trans-formy mastných kyselín vznikajúce pri priemyselnej hydrogenácii margarínov alebo pri rafinovaní rastlinných olejov za účelom zvýšenia ich tepelnej stability.  Najnovšie poznatky vedcov  poukazujú na fakt, prudký nárast srdcovo-cievnych ochorení v posledných desaťročiach  zapríčinila náhrada konzumácie prirodzených foriem tukov za parciálne hydrogenované tuky a oleje obsahujúce trans-formy mastných kyselín. Evolučne sa ľudské telo a jeho metabolizmus  nikdy doteraz nestretli s touto formou tukov.  Zdánlivo nepodstatná priestorová zmena tvaru molekuly zapríčiňuje blokádu mnohých metabolických procesov. Vzniká situácia podobná ako keď kľúč pasuje do zámku, možno ho zasunúť ale nedá sa otočiť – odomknúť, tým zaberá miesto pravému kľúču a dvere zostávajú uzamknuté…). Vedci zistiili že konzumácia trans-foriem tukov rapídne znižuje "dobrý"  HDL cholesterol a zároveň zvyšuje hladiny rizikového VLDL cholesterolu zúčastňujúceho sa patogenézy (rozvoja) aterosklerózy. Porovnaním sa zistilo že trans-formy tukov majú negatívnejší dopad na zloženie cholesterolu ako konzumácia nasýtených živočíšnych tukov.
 
Úplne vylúčte konzumáciu margarínov a čiastočne hydrogenovaných rastlinných olejov so zvýšenou odolnosťou proti prepaľovaniu (slnečnicové a repkové oleje na vyprážanie FRIT…L).  Buďte opatrní pri skrytých parciálne hydrogenovaných tukoch v pečive, "zdravých" cereálnych musli-tyčinkách a ceraáliách na dobré ráno. Po viacerých desaťročiach omylov máte k dispozícii poznatky, uplatnite ich vo svoj prospech. Všetky uvedené umelé tuky majú svoj prirodzený ekvivalent s prospešnými účinkami pre Vaše zdravie.
 
polosyntetické zdroje škodlivých trans-foriem tukov
prirodzené a zdravé ekvivalenty (s rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami)
margarín
najvyššia tepelná strabilita, odolný voči oxidácii – netuchne
kokosový alebo palmový olej
najvyššia tepelná odolnosť a odolnosť proti oxidácii – netuchne
repkový alebo slnečnicový olej parciálne hydrogenovaný (Frit…l)
zvýšená odolnosť proti prepaľovaniu
olivový olej
zvýšená odolnosť proti prepaľovaniu a oxidácii
 
 
Dĺžka reťazca nasýtených tukov
 
Druhým dôležitým aspektom pre posúdenie vplyvu nasýtených tukov na zdravie je dĺžka reťazca mastných kyselín. Kým nasýtené tuky s dlhým reťazcom majú tendenciu zhoršovať zloženie cholesterolu a zvyšovať riziko metabolického syndrómu, nasýtené tuky so strednou dĺžkou reťazca pôsobia ochranne, zlepšujú zloženie cholesterolu, neukladajú sa vo forme telesného tuku, pôsobia preventívne proti vzniku metabolického syndrómu a proti vzniku cukrovky.
 

© Nutraceutica