„Obdivuhodná kyselina“ alfa-lipoová (ALA)
 
Termín „zázračný liek“ je tradične spájaný s viacerými liekmi ako aspirín, penicilín, COX-2 inhibítory a ďaľšími. Ak však skúsime pohľadať „záračný doplnok výživy“, popredné miesto s istotou zaujme kyselina alfa-lipoová.
 
Kyselina lipoová je skutočne univerzálna substancia aj z pohľadu liečebného použitia. Využíva sa rovnako ako účinná látka oficiálne schválených liekov na polyneuropatie, v liečbe diabetického poškodenia ciev a zároveň sa používa v samostatných alebo kombinovaných doplnkoch výživy. Niet sa čo diviť, pretože sa bežne vyskytuje v malých množstvách takmer v každej potravine, najviac v mäse, predstavuje telu vlastnú látku, prakticky bez negatívnych účinkov.
 
Kyselina alfa-lipoová je úžasný univerzálny antioxidant, na rozdiel od iných antioxidantov dokáže pôsobiť v oboch prostrediach súčasne – vo vodnom aj tukovom prostredí, čím virtuálne chráni každú jednu bunku v tele, či už je to tukové tkanivo, obaly neurónov alebo cievy a krvné tkanivo vrátane imunitných buniek.

Kyselina lipoová chráni súčasne bunkovú stenu, zloženú z tukov (lipidov) a zároveň chráni aj cytosol – vnútorný obsah bunky, tvorený vodným prostredím.
 
Odhadovaná antioxidačná kapacita ALA prevyšuje 100-násobne kombináciu vitamínov C a E. Regeneruje vitamíny rozpustné vo vode – vitamín C aj vitamíny rozpustné v tukoch – vitamín E, obnovuje hladiny koenzýmu Q-10 a rovnako zvyšuje hladiny najsilnejšieho vnútrobunkového antioxidantu – glutatiónu.
 
To však nie je všetko. Kyselina lipoová je médiom na premenu energie v mitochondriách. Nielen chráni energetickú produkciu pred poškodením radikálmi ale aj pomáha pripravovať palivo použité na výrobu energie, zvyšuje schopnosť vytvoriť dostatok energie. Chráni našu bunkovú "elektráreň."
 
Ďalšou vlastnosťou ALA je schopnosť neutralizovať toxíny, chelátovať – viazať ťažké kovy a chrániť DNA buniek.
Ukázalo sa že kyselina alfa-lipoová pôsobí rovnako účinne na deliace sa rakovinové bunky a zároveň aj na bunky v kľudovom štádiu, veľmi významný faktor v zamerzení reokurencie – obnovenia rastu buniek.
 
Mnohoraké účinky ALA napovedajú že bude využiteľná v liečbe ochorení ako cukrovka, poškodenie pečene, detoxifikácia, regenerácia neurónov pri autizme, metabolickej liečbe rakoviny, všeobecne pri spomalovaní stárnutia.
 
Synonymá, štruktúra molekuly
Kyselina alfa-lipoová môže byť pomenovaná aj ako kyselina thioctová, kyselina 6,8-ditiooktánová. Molekula kyseliny lipoovej obsahuje dva atómy síry, predstavuje bohatý zdroj organickej síry ako zdroja potrebného pre tvorbu sírnych aminokyselín. 

Biologické účinky kyseliny alfa lipoovej
Kyselina alfa-lipoová svojim univerzánym pôsobením ovplyvňuje mnohé biologické procesy s vedecky zdokumentovanými mechanizmami:
 
 • Mitochondriálny enzymatický kofaktor, zúčastňuje sa energetického metabolizmu
 • Chráni mitochondrie, ribozómy, zvyšuje schopnosť vytvárať energiu
 • Antioxidačným pôsobením chráni DNA pred mutáciami
 • Ukončuje vnútrobunkové zápalové procesy
 • Znižuje aktivitu NF-kappaB – hlavného faktora zápalu a rakovinového bujnenia
 • Inhibuje (tlmí) pyruvát-dehydrogenkinázu – prerušuje využitie sacharidov rakovinovými bunkami, prispieva k ich vyhladovaniu a aktivácii apoptózy
 • Pôsobí regeneračne pri všetkých formách poškodení nervov a neuropatiách
 • Prispieva k neuroprotekcii – ochrane neurónov
 • Zabezpečuje tvorbu imunoglobulínov a funkčnosť imunitného systému
 • Opravuije funkčné poruchy imunitného systému
 • Detoxifikuje od jedov, toxických liekov, ťažkých kovov
 • Chelatuje, viaže nadbytok medi – obmedzuje rakovinovú angiogenézu
 • Obnovuje účinok inzulínu, znžuje inzulínovú rezistenciu
 • Recykluje antioxidačnú kapacitu vitamínov C a E
 • Zvyšuje hladinu glutatiónu
 • Neutralizuje proteíny tepelného šoku
 • Zamedzuje fibróze obličiek reguláciou izoenzýmu TGF-beta, pomáha zachovať filtračnú schopnosť