Šálka kamilkového čaju denne pomáha znížiť zvýšenú hladinu cukru
 
Rastliny s antidiabetickými účinkami sa stávajú predmetom záujmu výskumníkov hľadajúcich nové lieky na liečbu cukrovky. Niektoré rastliny obsahujú látky s účinkami porovnateľnými s bežne používanými liekmi – antidiabetikami. Na rozdiel od klasických liekov majú výhodu v absencii nežiadúcich účinkov na metabolizmus a pečeň. Je známych niekoľko štúdií potvrdzujúcich účinnosť viacerých rastlín, predovšetkým zázvoru, škorice a kurkumy v liečbe vysokých hladín cukru v krvi a v prevencii škodlivých následkov spôsobených poruchou metabolizmu cukrov.

Rumanček kamilkový, Matricaria chamomilla, ľudovo nazývaný rumanček je známy ako liečivá rastlina pre svoje spazmolytické účinky, upokojujúce účinky, využíva sa pri liečbe kožných ochorení a tráviacich ťažkostiach.

Rumanček sa využíva pre obsah prchavých silíc, bisabololu, farnezénu a chamazulénu, molekúl triterpénového charakteru. Obsahuje tiež flavonoidy, kumaríny, mastné kyseliny, kyanogénne glykozidy, deriváty salicylátov, polysacharidy, cholín, aminokyseliny a tanín.
 
 
Výskumy z roku 2008 sú veľkým prekvapením pre mnohých ľudí hľadajúcich alternatívy v liečbe cukrovky. Experimentálnymi pokusmi na zvieratách sa dokázalo, že rumanček kamilkový má schopnosť znižovať zvýšené hladiny cukru a chrániť pred oxidatívnym stresom.
 
Antidiabetické účinky rumančeka sú pripisované pôsobeniu pentacyklických triterpénových glykozidov.
V experimente sa podával vodný a liehový extrakt rumančeka kamilkového zvieratám s umelo vyvolanou cukrovkou po injekčnom intraperitonálnom podaním streptozotocínu.
 
Všetky skupiny dostávali streptozotocínu navodzujúci diabetes. Liečba extraktami rumančeka (20mg/kg alebo 50mg/kg) bola porovnávaná s podávaním placeba (bez účinných látok) a štandardného antidiabetika – glibenklamidu. Liečba trvala 14 dní. Hodnotili sa hladiny glukózy, malóndialdehydu, glutatiónu a ďaľšie biochemické ukazovatele oxidatívneho stresu.
 
Liečba rozdielnými dávkami extraktu rumančeka významne znížila postpranidiálnu hyperglykémiu a oxidatívny stres. Histologické výsledky (rozbor tkanív) ukázali ochranný vplyv extraktov rumančeka na beta-bunky pankreasu.
 
Šálka rumančekového čaju denne spolu s jedlom môže svojimi antioxidačnými a protizápalovými účinkami prispieť k ochrane pankreasu a pomôcť predchádzať komplikáciám spojeným so zvýšenou hladinou cukru.
 
Viac o nutraceutikách vhodných na liečbu cukrovky sa dozviete v sekcii: Cukrovka
 
Zdroj: Natural medicines, 2008-Jul; vol 62, issue 3: pp 284-93