Vitamín A
 
je všeobecným označením skupiny látok so zhodným biologickým účinkom odvodeným od základnej molekulovej štruktúry retinolu (alkoholová forma) a retinálu (aldehydická forma molekuly). Retinol a retinál sa v tele biologicky menia na aktívnu formu, kyselinu retinovú. Kyselina retinová zasahuje do aktivácie génov bunkového jadra, čím priamo ovplyvňuje mnohé biologické procesy.
Retinol, retinál a kyselina retinová patria do skupiny takzvaných retinoidov, priamych zdrojov vitamínu A.
 
Karotenoidy – nepriame zdroje
 
Medzi nepriame zdroje vitamínu A patrí skupina provitamínov A, takzvaných karotenoidov.

Karotenoidy sú molekuly štruktúrou podobné retinolu, v tele sa môžu premieňať na retinol.

Sú známe stovky rôznych karotenoidov vznikajúcich biosyntézou v rastlinách a riasach, avšak len asi 10% z týchto látok sa dokážu premieňať na aktívne vitamíny A – retinoidy.
 
 
Viac o vitamíne A si prečítajte v odsekoch: