Čo je Nagaláza?

 

Nagaláza je extracelulárny proteín s matrix-degradačnou enzymatickou aktivitou. Nagalázu vytvárajú rakovinové bunky, niektoré baktérie a mnohé vírusy (HIV, hepatitída B, hepatitída C, chrípka, herpes, Epstein-Barr vírus, a ďalšie). Nagaláza je skrátený názov pre systematický chemický názov alfa-N-acetylgalaktozaminidáza.

 

Prečo je Nagaláza tak dôležitá?

V prípade zvýšenej hladiny spôsobuje imunodeficit, oslabenú imunitu, umožňuje rakovinovým bunkám a vírusom presadiť sa v organizme. Nagaláza deglykolyzuje vitamín D3-transportný proteín, blokuje tvorbu GcMAF, čím bráni imunitnému systému aktivovať jednotlivé komponenty a plniť si svoju úlohu v prípade výskytu ochorenia. Bez aktívneho imunitného systému sa zvyšuje riziko vzniku a invazivita rakovinového bujnenia, chronických vírusových a bakteriálnych infekcií.

 

Nagaláza je extrémne citlivý biologický ukazovateľ pre veľmi skoré laboratórne testovanie  počiatočných štádií rakoviny ktoré nie sú ešte detekovateľné žiadnymi inými používanými metódami. Bežná diagnostika dokáže zachytávať ložiská s minimálnym počtom buniek rádovo viac ako 1 miliarda, makroskopicky postrehnuteľné. Nagaláza detekuje prítomnosť ešte skoršieho, iným spôsobom nepostrehnuteľného štádia.

Zvýšená aktivita nagalázy býva pozorovaná v krvnej plazme u pacientov trpiacich rôznymi formami rakoviny ako rakovina prostaty, prsníka, pľúc, hrubého čreva, hltanu, obličiek, pri mezoteliómoch, melanóme, fibrosarkóme, glioblastóme, neuroblastóme, leukémiách. Podobne pacienti s vírusovými ochoreniami mávajú zvýšené hladiny nagaláza v sére.

 

Nagalázový test prináša spoľahlivú a presnú metódu detekujúcu rakovinu a vírusové infekcie vrátane HIV, herpes, hepatitídy a mnohých dalších infekcií.

Nagaláza je dôkazom že rakovinové bunky menia základné biologické princípy buniek.

Normálne zdravé bunky navzájom spolupracujú s cieľom pomôcť si vzájomne prežiť. Rakovinové bunky takéto pravidlá nielen odmietajú ale navyše presadzujú vlastné. Najalarmujúcejším prejavom agresie rakovinových buniek je práve tvorba nagalázy. Enzým ktorý kompletne vypne imunitný systém a znemožní obranu pred rakovinou.

Vírusové častice tiež vytvárajú nagalázu. Cieľ je rovnaký – vypnúť imunitný systém. Typický príklad je AIDS, rovnako fungujú všetky vírusy. Týmto spôsobom si zabezpečujú prežitie v tele hostiteľa.

 

Vysoká selektivita nagalázy, presný zásah cieľového proteínu

Nagaláza je uvoľňovaná z rakovinových buniek a vírusov do séra. Po kontakte s povrchom bielych krviniek reaguje s VDR proteínom (vitamín D receptor) a nedovolí z neho vytvoriť aktívny GcMAF.

Je to biologická zbraň vírusov a onko-buniek s najvyššou presnosťou zásahu. Pre vysvetlenie, nagaláza útočí na jednu jedinú špecifickú dvoj-elektrónovú väzbu lokalizovanú na 420. aminokyseline v bielkovinovom reťazci proteínu VDR, jednom z desiatok tisíc proteínov nachádzajúcich sa v tele. Pritom každý proteín obsahuje milióny elektrónov. Táto presnosť je porovnateľná so zásahom golfovej jamky loptičkou v parku v centre mesta na vzdialenosť 6 tisíc míľ. Nagaláza jednoducho nikdy neminie cieľ. Nevytvára vedľajšie poškodenie, pôsobí absolútne presne.

GcMAF je aktívny glykoproteín, bunková signálna molekula, pomocou ktorej dochádza k aktivácii  makrofágov v úsilí eliminiovať vírusy a rakovinové bunky. GcMAF ako aktivačný faktor vitamín D-receptora (VDR) spúšťa rad biologických procesov aktivujúcich imunitný systém, tvorbu komunikačných cytokínov, dozrievanie zárodočných imunitných buniek na druhovo špecifické bunky. Blokovanie tvorby GcMAF nagalázou "uspáva imunitu", umožňuje tak rakovinovým bunkám, vírusom a infekciám presadiť sa v organizme hostiteľa a odolať obrannej reakcii imunity.

 

Akým spôsobom blokuje nagaláza VDR proteín?

Pripojí sa k špecifickému väzobnému miestu, obsahujúcemu 3 molekuly aminocukru – galaktozamínu. Tieto 3 molekuly galaktozamínu  enzymaticky odpojí. Odborne sa tento proces nazýva deglykolyzácia. Deglykolyzované väzobné, signálne miesto na VDR-receptore sa týmto stáva neaktívne, čím je znemožnená premena na aktívny GcMAF – proteínový komponent aktivujúci imunitu. Výsledkom je imunosupresia, potlačenie imunity so všetkými následkami, progresia – rozvoj ochorenia.

 

Aké sú fyziologické – normálne hodnoty Nagalázy v sére?

U zdravých jedincov bez prítomnosti vírusovej infekcie alebo rakovinového procesu sa hodnoty nagalázy pohybujú v rozmedzi 0,35 – 0,90 mcat/ml.

Vo viac ako 95% prípadov pri zvýšených hodnotách nad 0,90 bývajú prítomné vyššie uvedené chronické chorobné procesy. Vysoká aktivita nagalázy nad 5 až 7 mcat/ml indikuje pokročilé štádiá rakovinových ochorení.

Nagaláza je najcitlivejší marker indikujúci prítomnosť najrannejšieho, počiatočného štádia rakoviny, prítomnosti rádovo miliónov buniek, štádia ktoré nie je možné postrehnúť žiadnou inou diagnostickou metódou. Obvyklé diagnostické metódy majú citlivosť záchytu až pri existencii rádovo miliárd buniek, čiže ložiska do veľkosti 0,5-1 mm zachytiteľného zobrazovacími metódami /CT, MR, PET/.

Nakoľko pozitívny nagalázový test môže byť pozitívny aj pri vírusovej infekcii, pre rozlíšenie je  potrebné aplikovať selektívny test na rakovinové protilátky.

Nagalázový test sa môže využívať aj na hodnotenie priebehu, úspešnosti liečby. V prípade odstránenia príčiny sa aktivita nagalázy znižuje až na fyziologické hodnoty.

 

Kde sa testuje Nagaláza?

V súčasnosti vykonávajú tento špecifický test Európske laboratórium pre nutrienty, Bunnik, Holandsko a R.E.D. LABORATORIES Belgium, Zellik, Belgicko. Nagaláza má krátky polčas rozpadu, menej ako 24 hodín. Vzorky na analýzu musia byť upravené a transportované v zmrazenom stave, podľa odporúčaní laboratórií. 

Teraz už aj na Slovensku

V prípade že užívate prípravok OraMAF suspenzia, vieme Vám zabezpečiť sprostredkovanie odberu vzorky séra, jej spracovanie a odoslanie v zmrazenom stave na analýzu nagalázy do laboratória v Belgicku. Odber vzorky je možné uskutočniť v odberovom centre Medirex Bratislava, Nitra a Košice. V prípade záujmu nás kontaktujte cez formulár.  

 

Akým spôsobom znížiť aktivitu Nagalázy v seré?

Klinincky overená metóda spočíva v podávaní samotného GcMAF proteínu v injekčnej forme. Novšiu metódu zahrňujúcu enzymatickú manipuláciu prináša GcMAF Imunoterapia formou perorálnej aplikácie prípravku OraMAF.

Čítať viac o imunomodulátore OraMAF 

 

zdroje:

http://www.europeanlaboratory.nl/pages/body.php?menu=378

http://www.hdri-usa.com/tests/nagalase/

Yamamoto N and M Urade. Pathogenic significance of alpha-N-acetylgalactosaminidase activity found in the hemagglutinin of influenza virus. Microbes Infect, 7:674-681, 2005.Yam

Reddi AL et al. Serum alpha-N-acetylgalactosaminidase is associated with diagnosis/prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Cancer Lett, 158:61-64, 2000.

amoto N. Pathogenic significance of alpha-N-acetylgalactosaminidase activity found in the envelope glycoprot

Korbelik M, VR Naraparaju, N Yamamoto. The value of serum alpha-N-acetylgalactosaminidase measurement for the assessment of tumour response to radio- and photodynamic therapy. Br J Cancer, 77:1009-1014, 1998.

ein gp160 of human immunodeficiency virus Type I. AIDS Res Hum Retroviruses, 22:262-271, 2006.

Yamamoto N, H Suyama, N Yamamoto. Immunotherapy for prostate cancer with Gc protein-derived macrophage activating factor (GcMAF). Transl Oncol, 1:65-72, 2008.