Čo je Nagaláza?

 

Nagaláza je extracelulárny proteín s matrix-degradačnou enzymatickou aktivitou. Nagalázu vytvárajú rakovinové bunky, niektoré baktérie a mnohé vírusy (HIV, hepatitída B, hepatitída C, chrípka, herpes, Epstein-Barr vírus, a ďalšie). Nagaláza je skrátený názov pre systematický chemický názov alfa-N-acetylgalaktozaminidáza.

 

Prečo je Nagaláza tak dôležitá?

V prípade zvýšenej hladiny spôsobuje imunodeficit, oslabenú imunitu, umožňuje rakovinovým bunkám a vírusom presadiť sa v organizme. Nagaláza deglykolyzuje vitamín D3-transportný proteín, blokuje tvorbu GcMAF, čím bráni imunitnému systému aktivovať jednotlivé komponenty a plniť si svoju úlohu v prípade výskytu ochorenia. Bez aktívneho imunitného systému sa zvyšuje riziko vzniku a invazivita rakovinového bujnenia, chronických vírusových a bakteriálnych infekcií.

 

Nagaláza je extrémne citlivý biologický ukazovateľ pre veľmi skoré laboratórne testovanie  počiatočných štádií rakoviny ktoré nie sú ešte detekovateľné žiadnymi inými používanými metódami. Bežná diagnostika dokáže zachytávať ložiská s minimálnym počtom buniek rádovo viac ako 1 miliarda, makroskopicky postrehnuteľné. Nagaláza detekuje prítomnosť ešte skoršieho, iným spôsobom nepostrehnuteľného štádia.

Zvýšená aktivita nagalázy býva pozorovaná v krvnej plazme u pacientov trpiacich rôznymi formami rakoviny ako rakovina prostaty, prsníka, pľúc, hrubého čreva, hltanu, obličiek, pri mezoteliómoch, melanóme, fibrosarkóme, glioblastóme, neuroblastóme, leukémiách. Podobne pacienti s vírusovými ochoreniami mávajú zvýšené hladiny nagaláza v sére.

 

Nagalázový test prináša spoľahlivú a presnú metódu detekujúcu rakovinu a vírusové infekcie vrátane HIV, herpes, hepatitídy a mnohých dalších infekcií.

Nagaláza je dôkazom že rakovinové bunky menia základné biologické princípy buniek.

Normálne zdravé bunky navzájom spolupracujú s cieľom pomôcť si vzájomne prežiť. Rakovinové bunky takéto pravidlá nielen odmietajú ale navyše presadzujú vlastné. Najalarmujúcejším prejavom agresie rakovinových buniek je práve tvorba nagalázy. Enzým ktorý kompletne vypne imunitný systém a znemožní obranu pred rakovinou.

Bunky napadnuté vírusmi tiež vytvárajú nagalázu. Cieľ je rovnaký – oslabiť odpoveď imunitného systému. Typický príklad je AIDS, rovnako fungujú všetky vírusy. Týmto spôsobom si zabezpečujú prežitie v tele hostiteľa.

 

Vysoká selektivita nagalázy, presný zásah cieľového proteínu

Nagaláza je uvoľňovaná z rakovinových buniek a buniek napadnutých vírusmi do séra. Po kontakte s povrchom bielych krviniek reaguje s VDR transportným proteínom (vitamín D transportný proteín, VDTP) a preruší biologickú premenu na aktívny GcMAF proteín.

Názorne vyjadrené, nagaláza je „biologická zbraň vírusov a rakovinových buniek“ s najvyššou presnosťou zásahu. Pre vysvetlenie, nagaláza útočí na konkrétnu špecifickú dvoj-elektrónovú väzbu lokalizovanú na 420. aminokyseline v bielkovinovom reťazci VDTP, jednom z desiatok tisíc proteínov nachádzajúcich sa v tele. Pritom každý proteín obsahuje milióny elektrónov. Táto presnosť je porovnateľná so zásahom golfovej jamky loptičkou na vzdialenosť 6 tisíc míľ. Nagaláza jednoducho nikdy neminie cieľ. Nevytvára vedľajšie poškodenie, pôsobí absolútne presne.

GcMAF je aktívny glykoproteín, bunková signálna molekula, pomocou ktorej dochádza k aktivácii  makrofágov v úsilí eliminovať vírusy a rakovinové bunky. GcMAF ako aktivačný faktor vitamín D-receptora (VDR) spúšťa kaskádu biologických procesov aktivujúcich imunitný systém, tvorbu komunikačných cytokínov, dozrievanie zárodočných imunitných buniek na druhovo špecifické bunky. Blokovanie tvorby GcMAF nagalázou „uspáva imunitu“, umožňuje tak rakovinovým bunkám, vírusom a infekciám presadiť sa v organizme hostiteľa a vyhnúť sa obrannej reakcii imunity.

 

Akým spôsobom blokuje nagaláza VDR proteín?

Pripojí sa k špecifickému väzobnému miestu, obsahujúcemu 3 subjednotky: galaktózu, N-acetyl-galaktozamín a kyselinu sialovú. Enzymaticky odpojí N-acetyl-galaktozamínový radikál. Odborne sa tento proces nazýva deglykozylácia. Deglykozylované väzobné miesto na VDR-transportnom proteíne (VDRTP) sa tým stáva neaktívne, čím je znemožnená premena VDRTP na aktívny GcMAF- proteínový komponent aktivujúci makrofágy a ďalšie komponenty imunitného systému. Výsledkom zvýšenej aktivity nagalázy je imunosupresia (potlačenie, zníženie imunity) so všetkými následkami, vrátane umožnenia progresie – rozvoja viacerých chronických ochorení.

 

Aké sú fyziologické – normálne hodnoty Nagalázy v sére?

U zdravých dospelých ľudí sa hodnoty nagalázy pohybujú v rozmedzi 0,35 – 0,90 mcat/ml.

Vo viac ako 95% prípadov pri zvýšených hodnotách nad 0,90 bývajú prítomné vyššie uvedené chronické chorobné procesy. Vysoká aktivita nagalázy nad 5 až 7 mcat/ml indikuje pokročilé štádiá rakovinových ochorení.

Nagaláza je najcitlivejší ukazovateľ indikujúci prítomnosť počiatočného štádia rakoviny, prítomnosti rádovo miliónov buniek, štádia ktoré ešte nie je možné postrehnúť žiadnou inou diagnostickou metódou, ani CT zobrazením patologickej metabolickej aktivity. Obvyklé diagnostické metódy majú citlivosť záchytu až pri existencii rádovo miliárd buniek, čo predstavuje ložisko do veľkosti 0,5-1 mm zachytiteľné zobrazovacími metódami /CT, MR, PET/.

Nakoľko pozitívny nagalázový test môže byť pozitívny aj pri vírusovej infekcii, pre rozlíšenie je  potrebné aplikovať selektívny test na rakovinové protilátky.

Nagalázový test sa môže využívať aj na hodnotenie priebehu, úspešnosti liečby. V prípade odstránenia príčiny sa aktivita nagalázy znižuje až na fyziologické hodnoty.

 

Kde sa testuje Nagaláza?

V súčasnosti vykonávajú tento špecifický test Európske laboratórium pre nutrienty, Bunnik, Holandsko a R.E.D. LABORATORIES Belgium, Zellik, Belgicko. Nagaláza má krátky polčas rozpadu, menej ako 24 hodín. Vzorky na analýzu musia byť upravené a transportované v zmrazenom stave, podľa odporúčaní laboratórií. 

 

Akým spôsobom znížiť aktivitu Nagalázy v seré?

Klinicky overené metódy vyvinuté ako prvé spočívali v podávaní samotného GcMAF proteínu v injekčnej forme. (Prof. Yamamoto, USA, 2000-2015)

Najnovšia metóda sa vyznačuje princípmi imuno-normalizačnej terapie a využíva in-vivo (v oraganizme) inhibíciu škodlivého pôsobenia nagalázy, čím chráni a zachováva vlastnú tvorbu GcMAF proteínu bez akejkoľvek stimulácie alebo nutnosti externého podávania GcMAF proteínu. Metóda aplikuje perorálny prípravok, suspenziu OraMAF. Nie je nutné injekčné podanie, bez rizika stimulácie imunity sprevádzané nežiaducimi reakciami.

Čítať viac o imunoterapeutiku OraMAF 

 

zdroje:

http://www.europeanlaboratory.nl/pages/body.php?menu=378

http://www.hdri-usa.com/tests/nagalase/

Yamamoto N and M Urade. Pathogenic significance of alpha-N-acetylgalactosaminidase activity found in the hemagglutinin of influenza virus. Microbes Infect, 7:674-681, 2005.Yam

Reddi AL et al. Serum alpha-N-acetylgalactosaminidase is associated with diagnosis/prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Cancer Lett, 158:61-64, 2000.

amoto N. Pathogenic significance of alpha-N-acetylgalactosaminidase activity found in the envelope glycoprot

Korbelik M, VR Naraparaju, N Yamamoto. The value of serum alpha-N-acetylgalactosaminidase measurement for the assessment of tumour response to radio- and photodynamic therapy. Br J Cancer, 77:1009-1014, 1998.

ein gp160 of human immunodeficiency virus Type I. AIDS Res Hum Retroviruses, 22:262-271, 2006.

Yamamoto N, H Suyama, N Yamamoto. Immunotherapy for prostate cancer with Gc protein-derived macrophage activating factor (GcMAF). Transl Oncol, 1:65-72, 2008.