Rakovina prostaty
 
Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce zhubné typy rakoviny u mužov. Zákernosť tohto typu ochorenia spočíva v období dlhej latencie (trvá dlhý čas, kým sa ochorenie prejaví). Obdobie latencie zahrňuje chronický zápal, zväčšovanie prostaty, neskôr menšie či zväčšujúce sa problémy s močením, bolesti v dolnej časti pánvy, chrbta.
Z epidemiologických štúdií vyplýva zaujímavý fakt že výskyt rakoviny prostaty u mužov v Indii je jeden z najnižších na svete.
 
Posledná epidemiologická štúdia odhalila mieru výskytu rakoviny prostaty v Indii 5 prípadov na 100.000 mužov ročne.
V kontraste, v USA je miera výskytu 110 prípadov na 100.000 mužov ročne.
 
Porovnaním uvedených dvoch regiónov sveta zistíme že muži v USA trpia až 20-násobne častejším výskytom rakoviny prostaty.
 
Frekvencia výskytu rakoviny prostaty na Slovensku je približne 20 prípadov na 100.000 mužov ročne.
 
Zaujímavým faktom súvisiacim s nízkym výskytom rakoviny prostaty je zjavne pravidelná konzumácia kurkumy, priemerne skonzumované množstvo kurkumy v indickej populácii predstavuje 2 až 2,5g denne. Súvislosť kurkumínu a nízkeho výskytu rakoviny potvrdzujú aj početné vedecké práce.
 

Obrana pred zväčšením – hyperpláziou a rakovinou prostaty
 
Najúčinnejšou ochranou pred rakovinou prostaty je prevencia vzniku, obmedzenie chronického zápalu. Medzi najdôležitejšie rizikové faktory patria chronický zápal, zväčšovanie prostaty, zvýšená hladina pohlavných hormónov.
 
Konvenčná liečba
 
Konvenčná liečba sa zameriava najmä na potlačenie účinkov mužských pohlavných hormónov (antiandrogénna terapia) inhibítormi testosterón-5-alfa reduktázy (T-5-AR): finasterid, dutasterid, epristerid, turosterid. Uvedená liečba svojou podstatou súvisí s výskytom závažných nežiadúcich účinkov akými sú gynekomastia – bolestivé, neprirodzené zväčšenie prsníkov u mužov, impotencia, strata libida.
 
Podľa aktuálnej revízie nežiadúcich účinkov vydanej americkou agentúrou pre bezpečnosť liekov FDA v júni 2011 majú výrobci liekov s účinnou látkou finasterid a dutasterid povinnosť zaradiť do zoznamu nežiadúcich účinkov lieku novo objavené zvýšené riziko ťažkej, agresívnej formy rakoviny prostaty súvisiacej s užívaním lieku.
 
Paradoxne syntetické inhibítory T-5-AR znižujúce riziko menej závažných foriem rakoviny prostaty môžu zvýšiť výskyt agresívnych foriem rakoviny.
 
V klinickej štúdii nazvanej REDUCE bolo v skupine liečenej dutasteridom diagnostikovaných 29 pacientov s agresívnou formou rakoviny prostaty v porovnaní s 19 prípadmi v placebo skupine (liečenej s tabletami bez účinnej látky).
V klinickej štúdii s pracovným názvom PCPT bol zaznamenané celkové 26% zníženie všetkých typov rakoviny prostaty, súčasne 1,3% zvýšenie výskytu agresívnych foriem rakoviny (high-grade tumors).

Obe štúdie preukázali celkové zníženie výskytu rakoviny prostaty, avšak podľa štatistiky FDA ak 200 mužov berie liečbu inhibítormi T-5-AR, predpokladá sa súčasne zvýšený výskyt agresívneho tumoru prostaty o 1 prípad naviac.

Výhodou syntetických inhibítorov T-5-AR je vysoká intenzita inhibície tvorby dihidrotestosterónu – DHT (85-90%) v relatívne krátkom čase, v priebehu niekoľkých týždňov. Nevýhodou sú pomerne časté nežiadúce účinky vrátane zníženia libida a potencie, chýbajúci protizápalový účinok.  
 
Serenoa plazivá
Z prírodných zdrojov sa na liečbu prostaty používa Serenoa plazivá (Serenoa repens, Saw Palmetto), ktorá má charakter antiandrogénnej liečby, blokuje premenu testosterónu na biologicky aktívnu formu DHT. Výhodou použitia Saw palmetto je súčasné protizápalové pôsobenie a minimálny výskyt nežiadúcich účinkov.
 
Kurkuminoidy
Medzi najnovšie vedecké objavy prírodných látok využiteľných v liečbe zápalov, zväčšenia a rakoviny prostaty patrí  kurkumín, látka obsiahnutá v korení Kurkume. Kurkumín nielen obmedzuje citlivosť receptorov na androgény (testosterón, DHT) ale zároveň pôsobí na viaceré odlišné ciele vrátane ovplyvnenia zápalových procesov a kontroly delenia buniek priamo na genetickej úrovni.
 
 
Kurkuminoidy majú v porovnaní s inhibítormi testosterón-5-alfa reduktázy výnimočnú schopnosť pôsobiť na viacero biologických cieľov súčasne.
 
1. V prvom rade blokujú zápalové procesy už pri ich samotnom vzniku, čím pôsobia preventívne proti postupujúcej hypertrofii – zväčšovaniu prostaty a následnému sťaženému močeniu.
 
2. Blokovanie zápalov prostredníctvom zníženia aktivity kľúčového génu NF-kappaB pôsobí preventívne proti neskoršiemu možnému vzniku rakoviny. Včasné a účinné blokovanie zápalov kurkuminoidmi je veľmi dôležité práve v často prehliadanej a dlho trvajúcej fáze latencie (skrytého, nepozorovaného ochorenia).
 
3. Podobne ako napríklad rakovina prsníka, rakovina prostaty a jej progresia (postup) je často závislá na hladine pohlavných hormónov (testosterón, DHT). Kurkumín znižuje citlivosť prostaty (konkrétne receptorov aktívnej formy DHT) na účinky pohlavných hormónov a tým znižuje riziko iniciácie – vzniku rakoviny.
 
4. Pri už prebiehajúcom rakovinovom procese kurkuminoidy blokovaním tkanivových rastových faktorov (VGEF) zabraňujú tvorbe metastáz, regulujú invazivitu nádoru.
 
5. Kurkuminoidy podporou apoptózy – mechanizmu programovaného zániku buniek podporujú uzdravný proces eliminácie (odstránenia) geneticky poškodených a nekontrolovane sa deliacich, rakovinových buniek.
 
Kurkuminoidy dokážu účinne kontrolovať NF-kappaB – biologický zámok
odomykajúci zápaly a rakovinové bujnenie.
Predstavujú jednu z najsilnejších prírodných zbraní proti zápalom,  zväščšovaniu – hyperplázii a rakovine prostaty.
NFkappaB kľúč DNA
 
Zdroje:
1. Teiten MH, Gaascht F, Eifes S, Dicato M, Diederich M. Chemopreventive potential of curcumin in prostate cancer. Genes Nutr. 2010 Mar;5(1):61-74.
2. Piantino CB, Salvadori FA, Ayres PP, et al. An evaluation of the anti-neoplastic activity of curcumin in prostate cancer cel lines. Int Braz J Urol. 2009 May-Jun;35(3):354-60; discussion 61.
3. Khan N, Adhami VM, Mukhtar H. Apoptosis by dietary agents for prevention and treatment of prostate cancer. Endocr Relat Cancer. 2010 Mar;17(1):R39-52.
4. Thangapazham RL, Shaheduzzaman S, Kim KH, et al. Androgen responsive and refractory prostate cancer cells exhibit distinct curcumin regulated transcriptome. Cancer Biol Ther. 2008 Sep;7(9):1427-35.
5. Tsui KH, Feng TH, Lin CM, Chang PL, Juang HH. Curcumin blocks the activation of androgen and interlukin-6 on prostatespecific antigen expression in human prostatic carcinoma cells. J Androl. 2008 Nov-Dec;29(6):661-8.
6. Shi Q, Shih CC, Lee KH. Novel anti-prostate cancer curcumin analogues that enhance androgen receptor degradation activity. Anticancer Agents Med Chem. 2009 Oct;9(8):904-12.

7. Choi HY, Lim JE, Hong JH. Curcumin interrupts the interaction between the androgen receptor and Wnt/beta-catenin signaling pathway in LNCaP prostate cancer cells. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2010 Dec;13(4):343-9.
8. Kážmér L., Križan F..: Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov v SR v rokoch 1996-2007; Acta Geographica Univ.Comeniae,Vol.54, 2010, No.1, p.101-118