Astma je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje asi 300 miliónov ľudí na celom svete, očakáva sa ďalší nárast na 400 miliónov v priebehu nasledujúcich 15-20 rokov. Väčšina astmatikov dobre reaguje na v súčasnosti dostupnú liečbu inhalačnými kortikosteroidmi a β-sympatomimetikami, ale 5 až 10% má závažný stupeň ochorenia, ktorý zle reaguje na štandardnú liečbu. Zlepšenie poznatkov o astme viedlo k rozpoznaniu mechanizmov vzniku ochorenia a rozšíreniu možností liečby o nové prístupy vrátane využitia prírodných látok – nutraceutík.
 
Imunomodulačné účinky kurkuminoidov v liečbe bronchiálnej astmy.
 
Mnoho prospešných účinkov prírodných látok sa pripisuje ich imunomodulačným účinkom – schopnostiam ovplyvňovať, meniť parametre jednotlivých zložiek imunity.

Účinky podávania prírodných kurkuminoidov na imunitu, zápalový a alergický proces boli skúmané najskôr na experimentálnych zvieracích modeloch, pri ktorých sa zisťovalo ovplyvnenie 3 vybraných základných funkčných parametrov imunity, konkrétne tvorby protilátok IgE, ovplyvnenie oneskorenej alergickej reakcie a ovplyvnenie aktivity NK- buniek (NK bunky = natural killer bunky – bunky eliminujúce patogény).
 
Povzbudivé výsledky experimentálnych prác inšpirovali vedcov aby pokračovali v objasnení účinkov kurkumy pri alergických ochoreniam u ľudí. Výskum zamerali na atopických pacientov (pacientov s diagnostikovanou alergickou reakciou) reagujúcich alergicky na roztoče v domácom prostredí (Dermatophagoides farinea). Zisťovali vplyv kurkumínu na tvorbu prozápalových cytokínov – interleukínov IL-2, IL-4 a IL-5 zúčastňujúcich sa alergickej reakcie a vplyv kurkumínu na tvorbu granulocytárneho stimulačného faktora (GM-CSF).
 
Výsledky štúdie potvrdili že kurkumín znižoval roztočmi vyprovokovanú proliferáciu – zvýšenie počtu lymfocytov, znižoval tvorbu zápalových interleukínov IL-2 a IL-4, zároveň znižoval tvorbu granulocytárneho stimulačného faktora (GM-CSF).
 
Celkovo kurkumín vykázal významný potenciál prispievať ku kontrole alergických reakcií mechanizmom potlačenia tvorby cytokínov eozinofilnými bunkami a znižovaním tvorby alergizujúcich imunoglobulínov IgE.
 
Zdroj: Kobayashi et al.: Curcumin inhibition of Dermatophagoides farinea-induced interleukin-5 (IL-5) and granulocyte macrophage-colony stimulating factor (GM-CSF) production by lymphocytes from bronchial asthmatics: Biochem Pharmacol.1997 Oct 1;54.
 
Kontrola alergických reakcií s využitím kurkuminoidov môže prispieť k zlepšeniu liečby bronchiálnej astmy bez rizika nadmernej imunosupresie (útlmu imunity) vyplývajúcej z častého používania inhalačných kortikoidov.
 
 
Prírodné látky kurkumín a resveratrol znižujúce alergickú reakciu.
 
Imunomodulačné pôsobenie prírodných látok kurkumínu a resveratrolu na T- a B-lymfocyty a makrofágy bolo predmetom ďalšej štúdie autorov Agrewalaat a kolektív. Najvýraznejším zistením výskumu bolo, že obe látky, resveratrol a kurkumín potláčali aktivitu T- a B-lymfocytov a makrofágov, o čom svedčí významný útlm proliferácie, produkcie protilátok a vylučovania lymfokínov.
 

Pôsobenie kurkumínu a resveratrolu na zníženie alergickej reakcie bolo definované prostredníctvom 6 hlavných mechanizmov:

1. zníženie proliferácie (množenia) T-buniek, čím sa znižuje tvorba interferónu IFN a interleukínu-4 (IL-4)
2. zníženie proliferácie B-buniek a tým zníženie tvorby imunoglobulínov IgG
3. zníženie tvorby prozápalových cytokínov IL-1, IL-6 a TNF-alfa
4. zníženie aktivity CD-80 a CD-28 buniek, znížená aktivita CD-28 buniek vedie k takzvanej imunotolerancii a zoslabeniu alergickej reakcie
5. Zvýšenie hladiny protizápalových, supresorických cytokínov IL-10. Úloha IL-10 je veľmi dobre známa, pôsobí ako supresorický cytokín, ktorý hrá regulačnú úlohu v kontrole činnosti T a B-buniek.
6. Zvýšenie aktivity CTLA-4.
 
Zdroj: J. N. Agrewalaat al.:Resveratrol and curcumin suppress immune response through CD28/CTLA-4 and CD80 co-stimulatory pathway: Clinical & Experimental Immunology, Vol.147, Jan.2007.
Podávanie kombinácie dvoch prírodných látok, kurkumínu a resveratrolu vedie k synergickému účinku a významnému zníženiu zápalovej alergickej reakcie.
 
Kurkumín a resveratrol majú porovnateľný potenciál znižovať alergické reakcie. Pri podaní oboch prírodných látok súčasne bol zistený kumulatívny efekt a zvýšenie účinnosti v porovnaní s podávaním samostatných látok.
 
 
Kurkumín tlmí alergický zápal dýchacích ciest a hyperreaktivitu prostredníctvom NF-kappa-B inhibície.
 
Kurkumín, prírodná polyfenolická látka nachádzajúca sa v podzemku kurkumy sa využíva po stáročia ako protizápalový prírodný prostriedok v liečbe astmy. Empirické skúsenosti z prírodnej liečbe astmy boli impulzom pre moderný výskum a experimentálnu štúdiu na zvieracích modeloch astmy overujúcu mechanizmus pôsobenia kurkumínu. Výsledkom štúdie bolo zistenie že kurkumín znižuje zápal dýchacích ciest vyvolaný alergénmi, zároveň znižuje hyperreaktivitu na prítomnosť alergénu. Podávanie dennej dávky kurkumínu 200mg/kg hmotnosti významne znížilo hyperreaktivitu pľúcneho tkaniva, znížil sa počet imunitných buniek zúčastnených zápalovej alergickej reakcie a znížila sa tvorba imunoglobulínov IgE.
 

Pľúcne tkanivo vľavo bez liečby, vpravo podávaný kurkumín

 

 

Obrázok: pľúcne tkanivo, vľavo obštrukcia (zúženie, zníženie priechodnosti) a zápal následkom pôsobenia alergénu bez liečby, vpravo eliminácia obštrukcie a zápalu s použitím kurkumínu

Kurkumín zoslabuje rozvoj alergického zápalu dýchacích ciest a hyperreaktivitu prostredníctvom inhibície nukleárneho faktora kappa-B (NF-kappa-B) v bunkách pľúcneho tkaniva.
Zdroj: Se-Woong Oh et al.: Curcumin attenuates allergic airway inflammation and hyper-responsiveness in mice through NF-κB inhibition; Journal of ethnopharmacology, 2010.
 
 
Kurkumín môže zmierniť vývoj astmy inhibíciou aktivácie NF-kappa-B. Výsledky poukazujú na potenciál využitia kurkumínu v liečbe bronchiálnej astmy u ľudí.
 

Mukolytické účinky kurkuminoidov
 
Kurkumín vďaka chelatačným vlastnostiam ovplyvňuje mnohé enzymatické procesy a biosyntézu bielkovín. Jednou z výnimočných vlastností kurkuminoidov je schopnosť narušovať tvorbu hlienov a tým umožňovať lepšie čistenie dýchacích ciest od bakteriálnych zvyškov, alergénov a tým prispievať k zlepšeniu priebehu ochorenia.

Prítomnosť zápalového procesu a častých infekcií následkom použitia kortikoidov spôsobuje u astmatikov intenzívne zahlieňovanie dýchacích ciest a sťažuje dýchanie. Bežne používané mukolytiká na odhlienenie sú často neúčinné.
 
Mukolytický účinok kurkuminoidov (Turmerix) svojou intenzitou prevyšuje v praxi bežne používané mukolytiká acetylcysteín (ACC tbl., Solmucol tbl.), ambroxol (Mucosolvan) alebo bromhexín (Bromhexin kv.).
 
Kurkuminoidy sa vyznačujú výnimočnou synergickou kombináciou mukolytického, protizápalového a protialergického účinku využiteľného v liečbe bronchiálnej astmy.