Protirakovinový potenciál kurkumínu
 
Intenzívny výskum kurkuminoidov v posledných 50 rokoch poodhalil okrem mnohých iných účinkov protirakovinové účinky.
Liečebný potenciál spočíva v schopnosti kurkumínu potláčať delenie širokého spektra rakovinových buniek, tlmiť signálne faktory buniek – nukleárny faktor NF-kappa B, AP-1 a Egr-1.
 
Kurkumín tlmí tvorbu rastových faktorov buniek sprostredkujúcich nekontrolované delenie buniek charakteristické pre onkogénne procesy. Medzi najvýznamnejšie rastové faktory na ktoré sú cielené najnovšie biotechnologicky pripravené lieky  na rakovinu patrí cievny rastový faktor endotelu (VGEF), lieky pôsobiace na tento rastový faktor sa nazývajú inhibítory VGEF.  Kurkuminoidy majú dokázaný inhibičný účinok na VGEF rovnako ako najmodernejšie injekčne podávané inhibítory VGEF. Prečo sa nepodporuje pokračovanie výskumu kurkuminoidov a uvedenie do praxe ako prírodných inhibítorov VGEF? Kurkuminoidy nie je možné patentovať a cena mesačnej liečby by nemohla stáť rádovo stovky až tisíce EUR.
 
Tvorba rastových faktorov je geneticky kódovaná, biochemicky regulovaná enzýmami tyrozínkináza a treonínkináza. Cielené blokovanie účinkov tejto tyrozínkináz sa využíva v najnovšej protirakovinovej liečbe. Viaceré klinické štúdie zhodne potvrdili schopnosť kurkuminoidov blokovať väzobné miesta tyrozínkináz a tým účinne potláčať delenie rakovinových buniek.
 
Za protirakovinové účinky účinky kurkuminoidov zodpovedá tiež útlm činnosti viacerých enzýmov: cyklooxygenáza-2 (COX2), lipooxigenáza (LOX), NO-syntetáza (NOS), matrix-metalloproteináza-9 (MMP-9), tumornekrózny faktor-alfa (TNF-alfa) spôsobujúci devastáciu zdravých tkanív, rozvrat metabolizmu, chorobné chudnutie – kachexiu.
 
Viaceré štúdie uvádzajú silné antioxidačné a protizápalové účinky kurkuminoidov, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri  blokovaní iniciácie – vzniku tumorov a pri zamedzení rozširovania metastáz.
 
Farmakologicky sa použitie kurkuminoidov ukázalo ako bezpečné. V klinických štúdiách u ľudí podávanie dávky 10g kurkuminoidov denne neviedlo k prejavom toxicity. Na základe profilu bezpečnosti a účinnosti má použitie kurkuminoidov enormný potenciál v prevencii a liečbe rakoviny.
 
 
NF-kappaB – biologický zámok odomykajúci zápal a rakovinové bujnenie
 
Kurkuminoidy priamo zasahujú ciele zodpovedné za zápaly a rakovinu. Interagujú s kľúčovým génom nazývaným Nukleárny faktor-kappaB (NF-kappaB, NF-kB).

NF-kB predstavuje akýsi základný, najdôležitejší biologický zámok odomykajúci celú sériu známych biologických procesov vrátane tvorby zápalových látok a agresívnych rastových faktorov nevyhnutných k rastu rakovinových buniek a ich šíreniu do okolitých tkanív.
Zníženie aktivity NF-kappaB kurkuminoidmi pôsobí protizápalovo,
zabraňuje poškodeniu DNA a mutáciám,
obmedzuje nekontrolované delenie buniek,
predchádza vzniku rakoviny.
NFkappaB kľúč DNA
Zdroje:
1. Ravindran J, Prasad S, Aggarwal BB. Curcumin and cancer cells: how many ways can curry kill tumor cells selectively? AAPS J. 2009 Sep;11(3):495-510.
2. Aggarwal B.B.et al.: Anticancer Potential of Curcumin: Preclinical and Clinical Studies; Anticancer Res.2003