Nutraceutiká

Pojem nutraceutiká vznikol spojením výživy a jej liečivých účinkov. Z anglického slova nutrition-výživa vznikla časť pojmu nutra-, druhá časť -ceutiká vychádza z pojmu farmaceutiká – látky s liečivými účinkami. Spojením vznikli nutraceutiká, prirodzené látky s funkciou výživy a zároveň schopnosťou ovplyvnenia zdravotného stavu, vedecky preukázateľnými farmakologickými účinkami.
Prirodzený trend chápania významu výživy a účinkov látok obsiahnutých vo výžive sa stáva v súčasnosti nežiadúcim. Európska komisia postavila  tvrdenia o liečivých účinkoch prírodných látok, potravín mimo zákon.
Liečivé účinky sa tak stávajú patentovou výsadou registrovaných liekov. Liečivé účinky rastlín, prírodných látok sa stávajú tabu a menia sa na úradne schválené strohé formulácie o vplyve konkrétnej látky na “normálnu funkciu”.
V súčasnosti je zakázané tvrdiť to, čo tisícročia ľudstvo využíva v liečbe bez štúdie na tisícoch pacientov. Z finančného hľadiska  je prakticky nemožné pri každej rastline, látke a každom účinku uskutočňovať štúdie. Historicky postačujú empirické skúsenosti ľudí.  V samoliečbe a využití prírodných, nepatentovateľných látok nastáva aká si “doba temna” a preto je o to viac dôležité poskytovať verejnosti potrebné informácie o liečivých účinkoch rastlín, poravín a látok prírodného pôvodu.
Vitajte na našej stránke.
Informácie zverejnené na stránke sú určené širokej odbornej a laickej verejnosti na účely vzdelávania a uľahčenie orientácie v oblasti zdravia a výživy. Použité informácie nie sú návodom na liečbu a ich prípadné použitie individuálne konzultujte s lekárom. Viac: Prehlásenie