Vitamín E

Prírodný vitamín E alebo vitamín E 2. generácie

 

Vitamín E prírodného pôvodu tvorí skupina ôsmich štrukturálne podobných látok.  Obsahuje 4 formy tokoferolov (alfa, beta, gama, delta) a 4 tokotrienoly (alfa, beta, gama, delta).

Alfa formy obsahujú 3 -metyl skupiny, beta a gama 2 -metyl skupiny, delta formy jednu -metyl skupinu.

Spoločne 8 rôznych molekúl vytvára najdôležitejší systémový antioxidant pôsobiaci v tukovom prostredí organizmu, nazývaný zjednodušene vitamín E.

Medzi najbohatšie prírodné zdroje patrí palmový olej. Obsahuje prevahu až 70% tokotrienolov a 30% zastúpenie tokoferolov. Prírodný vitamín E sa najčastejšie získava extrakciou z palmového oleja.

 

Syntetický vitamín E

Počas dlhého obdobia sa pozornosť medicíny upriamovala najmä na účinky a použitie syntetických foriem vitamínu E obsahujúcich najčastejšie alfa-tokoferol-acetát prípadne alfa-tokoferol-sukcinát. Obvykle bývajú syntetické formy vitamínu E dostupné ako racemická zmes DL-foriem (pravotočivá a ľavotočivá identická molekula). Biologicky je využiteľná len D-forma molekúl. Syntetický vitamín E má antioxidačné a antiagregačné účinky avšak viaceré biologické účinky neboli potvrdené.

Novšie poznatky preukázali odlišné vlastnosti a účinky jednotlivých foriem vitamínu E a ich vzájomné doplňovanie v biologických účinkoch.

 

Prírodné vitamíny E: tokoferoly a tokotrienoly

Molekuly tokoferolov a tokotrienolov sa líšia v štruktúre molekuly, priestorovej orientácii a biologických účinkoch.

Tokoferoly neobsahujú žiadne dvojité väzby, majú dlhý „chvost“ bez dvojitých väzieb, čo inhibuje – znižuje účinky vitamínu E v tele. Zároveň majú nižšiu antioxidačnú schopnosť v porovnaní s tokotrienolmi.

Tokotrienoly, nenasýtené formy vitamínov E obsahujú až tri dvojité väzby v „chvoste“ molekuly. Výsledkom prítomnosti vyššieho počtu dvojitých väzieb je zvýšená antioxidačná kapacita.

Tri dvojité väzby spôsobujú tiež viac rotácií molekuly v priestore bunkovej steny. Zvýšená rotácia molekúl tokotrienolov zvyšuje fluiditu – polotekutosť bunkovej steny, znižuje hrúbku steny a zlepšuje flexibilitu. Regulácia hrúbky a tekutosti bunkovej steny má veľký význam pre biologické procesy, výmenu látok medzi vnútrom bunky a vonkajším prostredím, komunikáciu.

Podľa in vivo-výskumov (účinky skúmané priamo v organizme) sú v bunkových stenách alfa-tokotrienoly 40 až 60 –krát účinnejšie v ochrane proti voľným radikálom ako alfa-tokoferoly

zdroj: Kamal-Eldin A. et al.: The chemistry and antioxidant properties of tocopherols and tocotrienols; Lipids, 1996.

 

 

Tokotrienoly – zložka prírodného vitamínu E pomáha liečiť ochorenia mozgu.  

 

Rastlinné tokotrienoly majú nenahraditeľné účinky pre zdravie mozgu, srdca a pečene.

Tokotrienoly predstavujú výživovú zložku, ktorá významne redukuje tvorbu jazvovitého tkaniva v mozgu nazývaného „oblasť sivej hmoty“.

 

Mozog oblasti sivej hmoty„Sivá hmota“ alebo nefunkčné jazvovité oblasti tkaniva vznikajú často po prekonaní mozgovej porážky následkom akútneho nedostatku kyslíka. Nedostatok kyslíka zapríčiňuje vznik mikroskopických (menej ako 10 mm) až makroskopických (viac ako 10 mm) infarktov tkaniva. Plakovité zhluky tkaniva vznikajú tiež pri Alzheimerovej stareckej demencii a demenciách iného pôvodu. Jazvové oblasti tkaniva blokujú prenos nervových signálov, narušujú funkčnosť mozgu. Typickým prejavom býva narušenie kognitívnych funkcií vo viacerých zložkách, strata krátkodobej pamäti, poruchy orientácie v priestore, čase, poruchy reči.

 

Malajzijskí vedci uskutočnili klinickú štúdiu sledujúcu 121 pacientov s diagnostikovanou prítomnosťou oblastí sivej hmoty v mozgu. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina dostávala 200 mg tokotrienolov denne (prírodný vitamín E) získaných extrakciou z palmového oleja. Druhá skupina dostávala placebo (liek bez účinnej látky). Na konci 2-ročného pozorovania bolo magnetickou rezonanciou mozgu zistené že u pacientov s placebo liečbou došlo k zväčšeniu patologických oblastí so sivou hmotou, zatiaľ čo u pacientov s tokotrienolmi bol stav nezmenený, progresia ochorenia sa zastavila.   

 

Tokotrienoly sú jednou z najmocnejších zbraní v boji proti stareckej demencii a ochoreniam mozgu. Vedci preukázali významný neuroprotektívny účinok tokotrienolov merateľný štandardnými zobrazovacími metódami. 

Zdroje: Gopalan Y.:  Clinical investigation of the protective effects of palm vitamin E tocotrienols on brain white matter; Stroke, 2014.

Xia W.: Potential of tocotrienols in the prevention and therapy of Alzheimer's disease; J. Nutr. Biochem., 2016.

 

 

Môžem získať dostatok tokotrienolov z bežnej potravy?

Väčšina jedlých olejov neobsahuje takmer žiadne tokotrienoly. Tokotrienoly sa prirodzene vyskytujú v potravinách vo veľmi nízkych alebo zanedbateľných koncentráciách (menej ako 800 ppm).

Najvyššie koncentrácie tokotrienolov z bežných a dostupných výživových zdrojov boli namerané v palmovom oleji, približne 800 mg / 1 kg oleja.

Zo špeciálnych potravín sú excelentným a najbohatším zdrojom plody annato. Obsahujú  takmer výlučne len skupinu tokotrienolov, v koncentrácii až 1500 mg / 1 kg plodov.

Ostatné výživové zdroje ako ryžové otruby, jačmeň, ovos, kukurica, lieskové orechy,  sabolová palma a niektoré iné typy orieškov obsahujú tak nízke hodnoty že je prakticky nemožné získať dostatok vitamínu z uvedených potravín.

 

Môžem získať tokotrienoly používaním palmového oleja v kuchyni?

Rafinovaný palmový olej obsahuje tokoferoly aj tokotrienoly, avšak ich koncentrácia je aj napriek relatívne najvyššiemu v absolútnej hodnote nízka, obsahuje ich 0,08%. Aby sme získali 50-100 mg tokotrienolov, museli by sme skonzumovať 80-160 g palmového oleja denne. Ostatné jedlé oleje ako kukuričný, sójový, slnečnicový obsahujú virtuálne žiadne tokotrienoly.

 

Kto by mal užívať tokotrienoly?

Ľudia hľadajúci efektívny a vysoko účinný antioxidant. Je rozumné a dôvodné začať preventívne už v mladšom veku a pokračovať dlhodobo počas celého života. Tokotrienoly sú nielen súčasťou najsilnejšieho antioxidačného systému tukového prostredia. Ako jedna z mála substancií dokážu účinne chrániť mozog a vo vyššom veku zabrániť úbytku mentálnych schopností.

 

Stanú sa tokotrienoly vitamínmi nového milénia?

Áno. Mnoho vedcov a špecialistov na výživu je presvedčených o vyššej potencii biologických účinkov tokotrienolov na základe množstva vedecky publikovaných faktov. Odborníci odporúčajú zamerať sa prednostne na použitie kombinácie tokotrienolov namiesto samotných tokoferolov. Zvoliť si účinnejšiu a lepšiu formu vitamínu E.

 

Prečo sú tokotrienoly v špeciálnych výživových prípravkoch drahšie ako tokoferoly?

V prírode sa tokotrienoly vyskytujú v tak nízkych koncentráciách (ppm) že je nutné použiť veľké množstvo suroviny na ich získanie.

Pre porovnanie:

1000 kg destilátu mastných kyselín zo sójového oleja obsahuje 70 kg tokoferolov.

1000 kg surového palmového oleja obsahuje len 0,5 – 0,8 kg tokotrienolov. Navyše technologický proces získavania tokotrienolov zo suroviny molekulárnou destiláciou je tiež finančne náročný.

 

V akých prípravkoch nájdem prírodné tokotrienoly?

Vačšina prípravkov obsahujúcich "vitamín E" obsahuje syntetické formy tokoferol acetátu, tokoferol sukcinátu alebo prírodné formy D-tokoferolov vyťažených zo sójového oleja. Obvykle neobsahujú žiadne tokotrienoly – nenasýtené formy vitamínu E.

Prírodná zmes tokotrienolov a tokoferolov je jedinečná svojimi biologickými účinkami, avšak zriedkavo používaná pre vysokú výrobnú cenu. Môžete ju nájsť v prípravku KARNOZÍN TokoMax Nutraceutica.