Vitamín E

Prírodný vitamín E alebo vitamín E 2. generácie

 

Vitamín E prírodného pôvodu tvorí skupina ôsmich štrukturálne podobných látok.  Obsahuje 4 formy tokoferolov (alfa, beta, gama, delta) a 4 tokotrienoly (alfa, beta, gama, delta).

Alfa formy obsahujú 3 -metyl skupiny, beta a gama 2 -metyl skupiny, delta formy jednu -metyl skupinu.

Spoločne 8 rôznych molekúl vytvára najdôležitejší systémový antioxidant pôsobiaci v tukovom prostredí organizmu, nazývaný zjednodušene vitamín E.

Medzi najbohatšie prírodné zdroje patrí palmový olej. Obsahuje prevahu až 70% tokotrienolov a 30% zastúpenie tokoferolov. Prírodný vitamín E sa najčastejšie získava extrakciou z palmového oleja.

 

Syntetický vitamín E

Počas dlhého obdobia sa pozornosť medicíny upriamovala najmä na účinky a použitie syntetických foriem vitamínu E obsahujúcich najčastejšie alfa-tokoferol-acetát prípadne alfa-tokoferol-sukcinát. Obvykle bývajú syntetické formy vitamínu E dostupné ako racemická zmes DL-foriem (pravotočivá a ľavotočivá identická molekula). Biologicky je využiteľná len D-forma molekúl. Syntetický vitamín E má antioxidačné a antiagregačné účinky avšak viaceré biologické účinky neboli potvrdené.

Novšie poznatky preukázali odlišné vlastnosti a účinky jednotlivých foriem vitamínu E a ich vzájomné doplňovanie v biologických účinkoch.

 

Prírodné vitamíny E: tokoferoly a tokotrienoly

Molekuly tokoferolov a tokotrienolov sa líšia v štruktúre molekuly, priestorovej orientácii a biologických účinkoch.

Tokoferoly neobsahujú žiadne dvojité väzby, majú dlhý „chvost“ bez dvojitých väzieb, čo inhibuje – znižuje účinky vitamínu E v tele. Zároveň majú nižšiu antioxidačnú schopnosť v porovnaní s tokotrienolmi.

Tokotrienoly obsahujú až tri dvojité väzby v „chvoste“ molekuly. Výsledkom prítomnosti vyššieho počtu dvojitých väzieb je zvýšená antioxidačná kapacita.

Tri dvojité väzby spôsobujú tiež viac rotácií molekuly v priestore bunkovej steny. Zvýšená rotácia molekúl tokotrienolov zvyšuje fluiditu – polotekutosť bunkovej steny, znižuje hrúbku steny a zlepšuje flexibilitu. Regulácia hrúbky a tekutosti bunkovej steny má veľký význam pre biologické procesy, výmenu látok medzi vnútrom bunky a vonkajším prostredím, komunikáciu.

Podľa in vivo-výskumov (účinky skúmané priamo v organizme) sú v bunkových stenách alfa-tokotrienoly 40 až 60 –krát účinnejšie v ochrane proti voľným radikálom ako alfa-tokoferoly

zdroj: Kamal-Eldin A. et al.: The chemistry and antioxidant properties of tocopherols and tocotrienols; Lipids, 1996.

 

 

Tokotrienoly – zložka prírodného vitamínu E pomáha liečiť ochorenia mozgu.  

 

Rastlinné tokotrienoly majú nenahraditeľné účinky pre zdravie mozgu, srdca a pečene.

Tokotrienoly predstavujú výživovú zložku, ktorá významne redukuje tvorbu jazvovitého tkaniva v mozgu nazývaného „oblasť sivej hmoty“.

 

Mozog oblasti sivej hmoty„Sivá hmota“ alebo nefunkčné jazvovité oblasti tkaniva vznikajú často po prekonaní mozgovej porážky následkom akútneho nedostatku kyslíka. Nedostatok kyslíka zapríčiňuje vznik mikroskopických (menej ako 10 mm) až makroskopických (viac ako 10 mm) infarktov tkaniva. Plakovité zhluky tkaniva vznikajú tiež pri Alzheimerovej stareckej demencii a demenciách iného pôvodu. Jazvové oblasti tkaniva blokujú prenos nervových signálov, narušujú funkčnosť mozgu. Typickým prejavom býva narušenie kognitívnych funkcií vo viacerých zložkách, strata krátkodobej pamäti, poruchy orientácie v priestore, čase, poruchy reči.

 

Malajzijskí vedci uskutočnili klinickú štúdiu sledujúcu 121 pacientov s diagnostikovanou prítomnosťou oblastí sivej hmoty v mozgu. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina dostávala 200 mg tokotrienolov denne (prírodný vitamín E) získaných extrakciou z palmového oleja. Druhá skupina dostávala placebo (liek bez účinnej látky). Na konci 2-ročného pozorovania bolo magnetickou rezonanciou mozgu zistené že u pacientov s placebo liečbou došlo k zväčšeniu patologických oblastí so sivou hmotou, zatiaľ čo u pacientov s tokotrienolmi bol stav nezmenený, progresia ochorenia sa zastavila.   

 

Tolotrienoly sú jednou z najmocnejších zbraní v boji proti stareckej demencii a ochoreniam mozgu. Vedci preukázali významný neuroprotektívny účinok tokotrienolov merateľný štandardnými zobrazovacími metódami. 

Zdroje: Gopalan Y.:  Clinical investigation of the protective effects of palm vitamin E tocotrienols on brain white matter; Stroke, 2014.

Xia W.: Potential of tocotrienols in the prevention and therapy of Alzheimer's disease; J. Nutr. Biochem., 2016.